Security feed

Earlier
Softwarekwetsbaarheden vormen de achilleshiel van digitale veiligheid. Om veilige software te ontwikkelen is het niet alleen van belang om kwetsbaarheden te verhelpen of vermijden op technisch vlak, maar moeten organisaties en processen ook zodanig zijn ingericht dat ontwikkelaars in staat zijn hun werk goed en zorgvuldig te doen. Het Nationaal [...]
Thu, Jul 05, 2018
Source: Nationaal cyber security center
De omvang en ernst van de digitale dreiging in Nederland zijn nog steeds aanzienlijk en blijven zich ontwikkelen. Er is sprake van een continue digitale dreiging voor de nationale veiligheid. De Nederlandse maatschappij en economie zijn volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. De gevolgen van aanvallen en uitval kunnen groot [...]
Wed, Jun 13, 2018
Source: Nationaal cyber security center
This updated alert is a follow-up to the updated alert titled ICS-ALERT-18-011-01 Meltdown and Spectre Vulnerabilities (Update H) that was published July 10, 2018, on the NCCIC/ICS-CERT website. [...]
Thu, Jan 11, 2018
Source: ICS CERT
NCCIC is aware of a public report of an improper authentication vulnerability affecting WAGO PFC200, a Programmable Logic Controller (PLC) device. According to this report, the vulnerability is exploitable by sending a TCP payload on the bound port. This report was released after attempted coordination with WAGO. NCCIC has notified [...]
Thu, Dec 07, 2017
Source: ICS CERT
NCCIC/ICS-CERT is aware of a public report of buffer overflow vulnerabilities affecting Eaton ELCSoft, a PLC programming software for Eaton Logic Control (ELC) controllers. According to the public report, which was coordinated with ICS-CERT prior to its public release, researcher Ariele Caltabiano (kimiya) working with Trend Micro's Zero Day Initiative, [...]
Fri, Aug 04, 2017
Source: ICS CERT
NCCIC/ICS-CERT is aware of a public report of a vulnerability in the Controller Area Network (CAN) Bus standard with proof-of-concept (PoC) exploit code affecting CAN Bus, a broadcast based network standard. According to the public report, which was coordinated with ICS-CERT prior to its public release, researchers Andrea Palanca, Eric [...]
Fri, Jul 28, 2017
Source: ICS CERT
CRASHOVERRIDE, aka, Industroyer, is the fourth family of malware publically identified as targeting industrial control systems (ICS). It uses a modular design, with payloads that target several industrial communication protocols and are capable of directly controlling switches and circuit breakers. Additional modules include a data-wiping component and a module capable [...]
Tue, Jul 25, 2017
Source: ICS CERT
This updated alert is a follow-up to the updated alert titled ICS-ALERT-17-181-01B Petya Malware Variant that was published July 5, 2017, on the NCCIC/ICS-CERT web site. ICS-CERT is aware of reports of a variant of the Petya malware that is affecting several countries. ICS-CERT is releasing this alert to enhance [...]
Fri, Jun 30, 2017
Source: ICS CERT
This updated alert is a follow-up to the updated alert titled ICS-ALERT-17-135-01H Indicators Associated With WannaCry Ransomware that was published May 31, 2017, on the NCCIC/ICS-CERT web site. [...]
Mon, May 15, 2017
Source: ICS CERT
This updated alert is a follow-up to the original alert titled ICS-ALERT-17-102-01A BrickerBot Permanent Denial-of-Service Attack that was published April 12, 2017, on the NCCIC/ICS-CERT web site. ICS-CERT is aware of open-source reports of “BrickerBot” attacks, which exploit hard-coded passwords in IoT devices in order to cause a permanent denial [...]
Wed, Apr 12, 2017
Source: ICS CERT


Print pagePDF pageEmail page